Vertaling Deadly Medical Practices door Trudy Newman, Canada 21 sept.2003

De meeste patienten gaan naar hun arts in het goede vertrouwen dat zij de zorg en aandacht krijgen die ze nodig hebben. Patienten vertrouwen erop dat de arts het beste met hen opheeft. Veel mensen weten niet dat er de geneeskunde ook duistere kanten heeft.

In de geneeskunde is er een praktijk die bekend staat als het verheimelijken, het elkaar dekken. Deze praktijk is een bedreiging voor de arts-patient relatie. De bevolking zou zich ervan bewust moeten zijn dat de artsen niet alle patienten op gelijke wijze behandelen.Patienten krijgen namelijk of een hoge of een lage prioriteit. Patienten met een hoge prioriteit krijgen de best beschikbare hulp. Patienen die een lage prioriteit toegekend krijgen, hetgeen hen niet meegedeeld wordt, krijgen alleen minimale, beperkte of experimentele zorg.Deze patienten krijgen te weinig onderzoek en te weinig of geen behandeling, als ze al uberhaupt toegang hebben tot de gezondheidszorg. Of deze patienten met een lage prioriteit krijgen bij wijze van spreken te veel onderzoek, maar hen wordt de werkelijk juiste diagnostiek of behandeling niet gegeven. De patient kan zich dus in de positie bevinden dat hij/zij ahw zeer veel onderzocht wordt, maar dat de foutieve onderzoeken mbt zijn/haar conditie uitgevoerd worden. Mn zij die chronisch ziek zijn, ouderen en ieder ander die de artsen niet aanstaat is kwetsbaar.

Patienten die wagen om vragen te stellen mbt de autoriteit van hun arts of de medische behandeling, zullen merken dat ze op een zwarte lijst geplaatst zijn, dwz geen specialistische hulp meer ontvangen. Artsen demonstreren een sterkere loyaliteit naar hun collega s dan naar hun onschuldige patienten die hen vertrouwen. Patienten met ziekten die veroorzaakt zijn door medische behandeling worden vaak het slachtoffer van de zwarte lijst. De problemen beginnen gewoonlijk wanneer er medische fouten gemaakt zijn(bewust of onbewust) en deze ontkend worden. Dan beginnen de leugens en het elkaar dekken. Documenten worden vaak aangepast, vervalst, verdwijnen op mysterieuze wijze, of belangrijke informatie verdwijnt uit het dossier. Dokters zullen er heel veel voor doen om te voorkomen dat ze aansprakelijk gesteld kunnen worden en worden in het algemeen beschermd door hun beroepsgroep. Zodra de patient op de zwarte lijst staat kan hij verwachten dat de medische beroepsgroep karaktermoord op hem pleegt:de patient wordt dan aangevallen, in diskrediet gebracht en zwart gemaakt. Hoe durft hij vragen te stellen over de autoriteit van de arts? Om enige verantwoordelijkheid voor hun fouten, handelingen of gedrag te vermijden, zullen artsen en hun beroepsgroepen -vaak dezelfde taktieken benutten die communistische landen gebruiken om hun politieke dissidenten klein te krijgen. De patient krijgt het label"moeilijk" of "psychiatrisch". Deze beledigende etiketten worden gegeven om de aandacht af te leiden van de nalatige, incompetente of onzorgvuldige arts. Patienten moeten deze etiketering niet persoonlijk opnemen, want deze etiketten zeggen meer over de artsen dan over de patienten. Het op de zwarte lijst plaatsten en beledigen is niet een fout, het is een bewuste daad.

Omdat een patient in goed vertrouwen met een dokter omgaat, zal het een patient vaak jaren kosten voordat hij/zij realiseert wat er gebeurt. Wanneer de waarheid aan het licht komt, en de naieve patient begrijpt dat hij op de zwarte lijst staat, en hij de feiten niet ontkent, maar onder ogen ziet, kan hij zich in eerste instantie met enige schaamte afvragen , wat hij fout heeft gedaan waarom hij zo n behandeling kreeg. Deze schaamte is meestal van voorbijgaande aarde, want na zorgvuldige overweging en reflectie zal de patient zich terecht realiseren dat hij het echte slachtoffer is. Zeer gevoelige patienten kunnen zelfs schaamte ervaren voor het gebrek aan moraal en fatsoen van de arts. Gezien het ongelooflijke trauma dat de patient is aangedaan, zal hij vaak onvoorstelbare pijn en intense woede voelen. Helaas zijn patienten veelal alleen en moeten zij op eigen wijze proberen dit trauma te verwerken.

Patienten die een klachtproceduren via het Medisch Tuchtcollege in gang zetten, ivm de slechte medische zorg die zij ontvingen-merken dat ze vaak voor de tweede keer het slachtoffer worden, omdat hun klacht niet eerlijk, of objectief behandeld wordt. Het komt voor dat de klager in het vonnis ahw aangevallen wordt door de instantie waarbij hij hulp vroeg. Patienten ontdekken dat er geen onafhankelijke instantie bestaat om medische fouten te corrigeren. Dit aanvullende misbruik van de klachtenprocedure versterkt het bestaande trauma en de isolatie van de patient.

In hun poging om rechtvaardigheid te verkrijgen middels juridische procedures, merken patienten dat de deur voor hen gesloten is. Bovendien worden artsen beschermd door de overheid, ic de inspectie voor de volksgezondheid, en door hun beroepsorganisaties. Patienten hebben geen enkele bescherming.

In verband met de Code van de Stilte van de medische beroepsgroep, is de bevolking veelal onwetend van de corrupte praktijken der artsen middels het elkaar dekken en het op de zwarte lijst plaatsen van patienten. Veel patienten durven niet te spreken over deze wantoestanden, omdat zij wraak door de medici vrezen. De angst voor wraak is legitiem.

Patienten zullen vaak baat vinden door contacten te leggen met andere patienten die ook het slachtoffer zijn van medische behandelingen. Soms wenden deze patienten zich tot de alternatieve geneeswijzen, om zo toch nog enige vorm van hulp te krijgen.

Canada- in ons geval Nederland- heeft dringend behoefte aan een onafhankelijke instantie met de bevoegdheid om de klachten van patienten op objectieve wijze te onderzoeken, beoordelen en te verhelpen. Het is absoluut noodzakelijk om zo spoedig mogelijk volledige rapportage van iedere medische fout, verwonding of schade aan patienten wettelijk verplicht te stellen en dat patienten volledig hierover geinformeerd worden. De huidige klachtprocedures moeten verdwijnen. Er moet een einde gemaakt worden aan de zelf regulatie van de medische beroepsgroep, dit heeft lang genoeg geduurd. Het is hoog tijd dat de "professionals"verantwoordelijk zijn voor hun daden en wandaden.

Patient wees op Uw hoede


Het originele artikel is te vinden op:
http://thunderbay.indymedia.org/news/2003/09/8834.php Print comments.

Bronvermelding: (Engelstalig)

1) The Grand Unification Theory of Health
http://www.yourdoctorinthefamily.com/grandtheory/default.htm

2) Why Do We Need Patient Protect
http://www.patientprotect.org/

3) Patient Protect
http://www.patientprotect.com/en/index.html

4) Pre-MEDitated Medical Malpractice on the Defenseless
http://www.greaterthings.com/News/Medical/premed_malpractice.htm

5) "Doc Knows Best" (Futile-Care Theory)
http://www.nationalreview.com/comment/comment-smith010603.asp

6) Suffers of Iatrogenic Neglect
http://www.sin-medicalmistakes.org/AboutSIN2.html

7) American Iatrogenic Association
http://www.iatrogenic.org/index.html

8) Iatrogenesis and Misdiagnoses
http://www.members.shaw.ca/eye-openers/iatrogenesis.htm

9) MEDICAL: Tips for Detecting Altered Medical Records
http://www.kandsonline.com/art_001.html

10) My "5 Minutes"
http://www.hepatitiscfree.com/messages/2003/march11-2003.htm

11) Dangerous Minds
http://www.undercover-medicine.com/s3/s2/article49.shtml

12) Mediation Considered for Complaints Against Doctors
http://edmonton.cbc.ca/regional/servlet/View?filename=ed_doctors20030210

13) Glasnost Report http://www.collegeofphysicianswatchdog.com/userfiles/page_attachments/1378647_GLASNOST.pdf

14) How I Am Using "Legal" Remedies to Treat the College of Physicians and Surgeons
http://www.drjerrygreen.com/my_alive_article.htm

15) The College of Physicians and Surgeons of Ontario
http://ontario.indymedia.org/front.php3?article_id=22260&group=webcast

16) In the Doctor's Corner (Canadian Medical Protective Association)
http://www.cbc.ca/disclosure/archives/030211_cmpa/main.html

17) When Nurses, Doctors and Social Workers Keep Silent
http://www.hospicepatients.org/hospic53.html

28) The Terri Schindler-Schiavo Foundation
http://www.terrisfight.org/

Trudy Newman
Email: n_trudy@yahoo.com

2000-2003 Thunderbay IMC. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by the Thunderbay IMC. Running sf-active v0.9 Disclaimer | Privacy

Terug naar artikelen