PALLADIUM

metaalvergiftiging-metaalallergie

metalpoisoning-metalallergy

Poison in your body - ziek van de tandarts - sick by the dentist

Over de gevaren van een wortelkanaalbehandeling-zenuwbehandeling van de tandarts

start German foto's diversen p a l l a d i um 850 euro  beloning

Beloning    Persberichten  


WAARSCHUWING

Laat u NOOIT overhalen tot een wortelkanaalbehandeling

(zenuwbehandeling) door een METALEN kroon. Er is grote kans dat Palladium en Amalgaam(kwik) en andere metaaldeeltjes in uw lichaam en kaakholte terecht komen, waar u nooit meer vanaf komt want tandartsen laten die fout zitten. Ze melden dit ook niet aan u. De foute behandeling wordt ook niet uw dossier vermeld(fraude) en dus ook niet hersteld(mishandeling). U wordt belazerd en dus ook nog eens vergiftigd door uw tandarts!
Artsen zijn Fa. List en bedrog houdt u daar rekening mee als u naar welke arts dan ook gaat.


Start    German  Health    Foto’s   Diversen

PALLADIUM

allergie-vergiftiging

PALLADIUM

allergy-poisoning

PALLADIUM

allergie-vergiftung

Palladium is net als Kwik in amalgaamvullingen zwaar toxisch.
Palladium ontregelt lichaamscellen, celopbouw en stofwisseling.
Palladium beschadigt lichaamscellen en veroorzaakt in cellen oxidative stress en oxidanten.
Palladium
kan metaalallergie en auto-immuunziekten veroorzaken en DNA beschadigen

Palladium is just like Mercury in amalgaamfilling heavily toxisch.
Palladium disturbs bodycells and bodystructure and metabolism.
Palladium damages cells and causes in cells oxidative stress and oxidanten.
Palladium can cause metalallergy and auto-immuneillness and can damage DNA


Palladium ist wie Mercury (quecksilver in Amalgamfülling) schwer toxisch.
Palladium stört körperzellen, zelleaufbauw und metabolismus.
Palladium beschädigt zellen und verursacht oxidative zellstress und oxidanten.
Palladium kann metalallergie und autoimmunitätreaktionen auslösen und kan DNA beschädigen

Palladium.nl - Amalgaam.nl

copyright Gumor | Palladium | AFC | NTAD | KKA2V | IEMGT | 1993-2004-

EMAIL